АСЕРТИВНА

Овој програм е дизајниран за активна работа на себе во краток период кој ветува многу резултати. Но, за да се случат промените, потребно е ти да ја преземеш одговорноста и активно да следиш и работиш.

Continue Reading