Дали сме виновни или одговорни?

Кога човек е подготвен да научи нешто, учителот сам ќе се појави. Но, она што е многу важно е ученикот да преземе одговорност да го слушне учителот, да го види и да го уважи. Скоро и да не постои психолог, психотерапевт, животен тренер и лица кои работат со менталното здравје кои не зборуваат редовно за […]

Continue Reading