Организација и планирање, чекор кон подобро ментално здравје

Организацијата почнува со убав планер. Паметниот запишува– будалиот памти. Дали сте ја слушнале оваа народна поговорка? Во неа се крие огромна мудрост. Правени се огромен број на истражувања и се докажало дека запишувањето на целите и организирање на денот, неделата, месецот помагаат да се насочиме полесно кон нив, го држат фокусот онаму каде што треба, […]

Continue Reading